top of page

הפנים של הודו

 

צלמתי את התמונות מתוך האהבה שלי להודו, לאנשים, לצורות, לצבעים, לריחות ולנופים. העניין שלי בצילום היה לתפוס את הרגע הייחודי, את הסיטואציה, את המבט, את הרגש שמתבטא, מתוך תשומת לב לרקע, לצללים, לצבעים ולצורות המשתקפות ממנו.

 

מאחורי כל תמונה עומד סיפור, חוויה או תחושה החבויה בה. אלו רגעים בהם נוצר קשר, גם אם לרגע חולף היה מגע אינטימי של הכרה וחיבור שהתמונה תבטא אותו לנצח. הדיאלוג בין הרגעי, הרגע החולף שהונצח בתמונה לבין האל זמניות שבצילום שאנו צופים בו מרתק בעיני ונותן לצילום מעמד מיוחד מעל לזמן. הבחירה ברגע, במסגרת ,ברקע  הם האינטרפרטציה האישית שלי לאובייקט המצולם.

 

התמונות צולמו מהלב והם מבטאות יותר ממילים את מה שהפך את הודו כל כך מיוחדת עבורי.

bottom of page