top of page

שימלה בירת הצפון

 

עיר הבנויה טבעות טבעות על רכס ההר, שמסביב נשקף נוף הרים גלי עד לאופק. עיר של שווקים צבעוניים עמוסים באנשים ושוקקי חיים. וכן של חנויות יוקרה, ככירות ומבנים מרהיבים שבנו הבריטים אשר צובעים את האווירה בדיאלוג בין הישן לחדש בין המזרח למערב. אכן יש כאן עירוב מעניין של מסורת מול מודרניזציה. 

ובכל זאת התרבות ההודו ניכרת גם כאן. זו עיר שפסל האל הנומן הממוקם על רכס ההר, ניבט בה, עד למרחוק. והקופים שולטים בה ביד רמה. על כל המלונות והמסעדות מותקנים סורגים כדי למנוע מהקופים להיכנס לחטוף ולהרוס. 

עיר של כיכרות מקסימות שכייף סתם לשבת בהם לצפות בערב רב מעורב של תרבויות, סגנונות לבוש, מהמודרני אל המסורתי.

bottom of page