DSCF1938 - עותק_edited.JPG
DSCF1938 - עותק_edited.JPG

DSCF1910 - עותק - עותק_edited.JPG
DSCF1910 - עותק - עותק_edited.JPG

DSCF1922 - עותק - עותק_edited.JPG
DSCF1922 - עותק - עותק_edited.JPG

DSCF1938 - עותק_edited.JPG
DSCF1938 - עותק_edited.JPG

1/8
DSCF1940 - עותק_edited.JPG
DSCF1940 - עותק_edited.JPG

DSCF1911 - עותק (2)_edited_edited.JPG
DSCF1911 - עותק (2)_edited_edited.JPG

DSCF1940 - עותק_edited.JPG
DSCF1940 - עותק_edited.JPG

1/2
DSCF7804_edited.JPG
DSCF7804_edited.JPG

DSCF4312_edited.JPG
DSCF4312_edited.JPG

DSCF4645_edited.JPG
DSCF4645_edited.JPG

DSCF7804_edited.JPG
DSCF7804_edited.JPG

1/9
DSCF6505_edited.JPG
DSCF6505_edited.JPG

DSCF4332_edited.JPG
DSCF4332_edited.JPG

DSCF3850_edited.JPG
DSCF3850_edited.JPG

DSCF6505_edited.JPG
DSCF6505_edited.JPG

1/27

בעלי החיים בהודו

 

מתוקים בשמיים, קופים מטיילים בין הגגות, פרות באמצע הכביש המהיר עד לפיל צועד בסימטא צרה, אין ספק שבהודו יש דו קיום אמיתי בין אדם לחיה.

 

המדהים הוא שלא רק בכפרים ובטבע אלא דווקא בערים הגדולות והצפופות, יש כבוד אמיתי לחיות ולזכותן להתקיים. הפרות, הקופים ונחשי הקוברה הם קדושים ואין הורגים אות והן מסתובבות ברחובות בחירות, ללא הפרעה גם במחיר אי נוחות של האנשים סביבם. 

 

זה לא תמיד פסטורלי הקופים יכולים להיות תוקפניים ולחטוף ולהרוס את כל הבא ליד, הנחשים הם ארסיים ומסוכנים ובכל זאת רק יבריחו אותם ולא יהרגו. ממש ראיתי במו עיני קוברה בגנגה בטרנסי המשייט במים ממש על מדרגות הגתות והילדים חמושים במקלות הבריחו אותו למעמקים.

 

והפרות הם קדושות, מסתובבות ללא פגע בכל מקום, לא רק בכפרים ששם החלב הוא המזון מרכזי, בעיקר בחורפים הארוכים והקרים. הפרות נפלאות ככול שהן וענקיות במיוחד בהודו, מזהמות את הרחובות ועושות פקקי תנועה. ובכל זאת קדוש הוא קדוש והפרות בשלהן אפילו באמצע הכביש המהיר.