top of page

בעלי החיים בהודו

 

מתוקים בשמיים, קופים מטיילים בין הגגות, פרות באמצע הכביש המהיר עד לפיל צועד בסימטא צרה, אין ספק שבהודו יש דו קיום אמיתי בין אדם לחיה.

 

המדהים הוא שלא רק בכפרים ובטבע אלא דווקא בערים הגדולות והצפופות, יש כבוד אמיתי לחיות ולזכותן להתקיים. הפרות, הקופים ונחשי הקוברה הם קדושים ואין הורגים אות והן מסתובבות ברחובות בחירות, ללא הפרעה גם במחיר אי נוחות של האנשים סביבם. 

 

זה לא תמיד פסטורלי הקופים יכולים להיות תוקפניים ולחטוף ולהרוס את כל הבא ליד, הנחשים הם ארסיים ומסוכנים ובכל זאת רק יבריחו אותם ולא יהרגו. ממש ראיתי במו עיני קוברה בגנגה בטרנסי המשייט במים ממש על מדרגות הגתות והילדים חמושים במקלות הבריחו אותו למעמקים.

 

והפרות הם קדושות, מסתובבות ללא פגע בכל מקום, לא רק בכפרים ששם החלב הוא המזון מרכזי, בעיקר בחורפים הארוכים והקרים. הפרות נפלאות ככול שהן וענקיות במיוחד בהודו, מזהמות את הרחובות ועושות פקקי תנועה. ובכל זאת קדוש הוא קדוש והפרות בשלהן אפילו באמצע הכביש המהיר.

 

 

 

bottom of page