top of page

מהפנט נחשים

 

סדואים נודדים אשר מהפנטים נחשים כדאי להרשים קהל תיירים. למעשה זהו אקט מאד אכזרי כיוון שהנחשים מוחזקים בתנאים איומים, כלואים בסלסלאות קטנות וחשוכות במשך רוב הזמן.

 

מאחר והקוברה הינו נחש מאד ארסי מהפנטי הנחשים מוציאים את בלוטות הארס של הנחשים ובזאת גוזרים עליהם גזר דין מוות. ללא בלוטות הארס הם אינם יכולים להיזון ולמעשה מורעבים למוות. הם יכולים לתפקד מספר חודשים ללא מזון. הנחש אינו מגיב למוסיקה אלה לתנועה של החליל. דרך אכזרית לעשות כסף שהיא מסורת עתיקה המתרחשת בהודו שנים על גבי שנים.

 

 

 

 

bottom of page