top of page

בנרס - ורנסי העיר הקדושה של הודו

בנרס אחת הערים העתיקות בהודו, יד הזמן לא נגעה בה. הגתות על מגוון המקדשים שלהם, שמימי הגנגה מטביעים בעונת המונסונים וחושפים בעונה היבשה, מעניקים לעיר ציוויון מיוחד של קדושה. 
 
ורנסי על קבצניה האיומים, השוק הססגוני והצפוף, הסימטאות הצפופות והמלוכלכות בגללי פרות ובפסולת, החום המעיק עשרות הצאישופ - בתי התה הקטנים ודוכני פאן, היא היא הודו האמתית. הפרצוץ המעורב של קודש וזוהמה, של עוני מחריד מול עושר צבעוני של מקדשים ואלים.
 
אולי בעיקר, המוני פילגרימים שבאים לטבול והתפלל בגנגה הם שמעניקים לה את הקדושה. האמונה שמביאה אנשים מכל קצוות הודו לעלות לרגל לעיר שכולם רוצים למות בה. עיר שהיא סמל לכל מה שקדוש בתרבות ההודית.
bottom of page