top of page

טקס של ברכות אש לכל כיווני השמיים

 

טקס  הפוזה, טקס תפילה והיטהרות, מתחיל כל יום עם השקיעה וממשיך לתוך הלילה. אביזרי הקודש המשמשים את הטקס ולפעמים גם אפיריון עם צלם האל הנישא על כתפי מאמינים, מובאים למקום הפוזה וממוקמים אל מול נהר הגנגה הקדוש. 

 

עם תחילת הטקס הכוהן מברך עם קטורת ומנורות אש לארבע כיווני השמיים. הוא רוקד במעין תנועות טקסיות מלאות חן, בהן הוא נע לארבע כיווני השמיים מנופף ומברך. מזמור הפוזה מתנגן ברקע ברמקולים ומשלים את האווירה. אולם הדבר המדהים בטקסים אלו הוא הקהל חדור האמונה, המשתתף בטקס, ידיים מורמות בתפילה, שפתיים ממלמלות את המזמורים, יש באוויר תחושה של כוונה ואמונה..

 

עם סיום הטקס כשהלילה יורד, שולחים סלסלאות עשויות מעלי בננה שבתוכם עלי פרחים, קטורת וחלב דולק, על מימי הגנגה והמים הרוטטים בשחור מתמלאים בהיבהובים הצפים ומתרחקים לאיטם עם הזרם. המחזה מרהיב. 

 

bottom of page