top of page

הסדואים של הודו

 

סדואים אנשי הקודש של הודו, נודדים בין המקדשים ברחבי הודו כשהם נושאים על גופם את כל רכושם. הם חיים בפשטות, בסגפנות, על נדבות ותרומות.  

 

הם שייכים לכתות שונות, השמות כל אחת במרכז אמונה באל מסויים. צבעי הגוף והבגדים מאפיינים את סימניו של האל המסויים בו הם מאמינים.

 

רבים מהם משתמשים בסמים על מנת להגיע לתובנות רוחניות כחלק מהפולחן הדתי. חלקם משתמשים בסיגופי גוף שונים,  כדי להיטהר דרך הכאב והסבל.

 

bottom of page