top of page

מאלף פילים

 

 

 

 

 

 

קבוצת סדואים הנודדות עם פיל ענקי ברחובות מלוד ג'אנש בדרמסלה. הם עוברים בעיר ומבקשים תרומות. הפיל מקושט בציורים צבעוניים ומסיט בך בעיניים טובות. מדהים לראות את האלגנטיות של חיה ענקית כזו החוצה את העיר בסימטאות הצרות והדחוסות בין עוברי אורח מכוניות ורקשות. 
bottom of page