top of page

פסטיבל קרישנה

 

חוגגים את יום הולדתו של קרישנה. פסטיבל הנחגג בבתים, בהם הנשים מפסלות בבוץ זירת התרחשות שלמה בה קרישנה מככב ומעלליו מתוארים. הדלתות מקושטים בירק ויצירות מופת ביתיות מבוץ וצבעים משמשות כמקדש. פרחים קטורת וממתקים מוגשים לפסלים. 

 

ברחוב פגנו מצעד ססגוני, מרכבות פאר רתומות לסוסים ודמויות המחופשות לאלים בדרך לאחד מאלפי מקדשי קרישנה בעיר.

 

קרישנה האל חביב הנשים, גונב החמאה, הממיס לבבות בצללי החליל. 

bottom of page